Chu kỳ đăng kiểm theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT

Chu kỳ đăng kiểm theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT

Ngày đăng: 02/04/2023 06:13 PM

  Hiện nay, chu kỳ kiểm định xe cơ giới được thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT quy định về chu kỳ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, căn cứ vào phụ lục 05 Thông tư 02/2023/TT-BGTBT, thời hạn đăng kiểm ôtô được quy định kể từ ngày 22/3/2023 như sau:

  Chu kỳ đăng kiểm theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT

  TT

  Loại phương tiện

  Chu kỳ (tháng)

  Chu kỳ đầu

  Chu kỳ định kỳ

  1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

  1.1

  Sản xuất đến 07 năm

  36

  24

  1.2

  Sản xuất trên 07 năm đến 20 năm

   

  12

  1.3

  Sản xuất trên 20 năm

   

  6

  2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải

  2.1

  Sản xuất đến 05 năm

  24

  12

  2.2

  Sản xuất trên 05 năm

   

  6

  2.3

  Có cải tạo

  12

  6

  3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

  3.1

  Thời gian sản xuất đến 05 năm (Không cải tạo)

  24

  12

  3.2

  Thời gian sản xuất trên 05 năm (Không cải tạo)

   

  6

  3.3

  Có cải tạo

  12

  6

  4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

  4.1

  Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm

  24

  12

  4.2

  Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm

   

  6

  4.3

  Có cải tạo

  12

  6

  5. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ); ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên.

   

  3

   

  Ví dụ: xe ô tô đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải kiểm định và cấp chu kỳ đầu ngày 12/06/2023 được cấp Giấy chứng nhận kiểm định với chu kỳ là 36 tháng, hạn kiểm định đến ngày 11/06/2026; đến ngày 17/06/2023 xe đến kiểm định lại để cấp Giấy chứng nhận kiểm định tương ứng với xe kinh doanh vận tải thì thời hạn kiểm định được cấp như sau:

  Chu kỳ kiểm định lần đầu của xe đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải là 24 tháng được tính từ ngày kiểm định và cấp chu kỳ đầu là ngày 12/06/2023, do đó thời hạn kiểm định được cấp cho xe là:11/06/2025.

  - Thời gian sản xuất của xe cơ giới làm căn cứ để cấp chu kỳ kiểm định quy định được tính theo năm (như cách tính niên hạn sử dụng của xe cơ giới).

  Ví dụ: xe cơ giới có năm sản xuất được được xác định trong năm 2023 thì:

  + Đến hết 31/12/2025 được tính là đã sản xuất đến (trong thời gian) 2 năm (2025 - 2023 = 02 năm).

  + Từ 01/01/2026 được tính là đã sản xuất trên 2 năm (2026 - 2023 = 03 năm).

  Yêu cầu báo giá